Zero Skateboards

Disorder Two Tone
7.75 x 31.5
2008
Z-83